avatar speaker

Lina Liutviniene

Age 46
Country Lithuania
Logoterapeutė, specialioji pedagogė Lina Liutvinienė Turinti vyr. specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikaciją

18 metų darbo patirtis. 

Dirbusi su įvairaus amžiaus vaikais ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Klaipėdos rajono ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje Gargždų ligoninėje logoterapeute . 

2012 m. įkūrė pirmąjį privatų raidos specialistų centrą Klaipėdoje. 

VšĮ Ankstyvasis intervencijos centras "Gandriukas" direktorė ir logopedė. Rengia ir skaito paskaitas pedagogams, tėvams apie vaikų raidą, raidos ir ugdymosi sunkumus, jų korekciją. 

Konsultuoja pedagogus ir tėvus. Vertina ankstyvąją vaiko raidą „Disc“ metodu. 

Atlieka raidos vertinimus, bendrųjų žinių, skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžių vertinimus mokyklinio amžiaus vaikams. 

Dirba projektinėse veiklose su neįgaliaisiais ir jų šeimų nariais. Rašo straipsnius apie raidos sutrikimus ir pagalbos galimybes.